*11.12.1990 KB wijz. de regels inzake de berekening en de vaststelling van de regularisatiebijdrage voor studieperioden in de pensioenregeling voor werknemers, in de bijzondere pensioenregeling voor het vliegend personeel van de burgerluchtvaart en in de bijzondere pensioenregeling voor beroepsjournalisten.

ondertekenaar
DETIEGE Léona - Staatssecret. voor Pensioenen,
MOTTARD Gilbert - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
13110
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren