20.09.1998 KB wijz. KB 05.01.1971 betr. de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
138967
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren