13.03.1991 BVE houdende vaststelling van nadere regels m.b.t. het model en de wijze van indiening van de aangifte bedoeld in art. 6bis van het Decreet 20.12.1989 houdende bep. tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap

ondertekenaar
GEENS Gaston - Voorzitter van de Vlaamse Executieve,
KELCHTERMANS Theo - Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,
inforumnummer
14179
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren