18.07.1966 KB houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken

ondertekenaar
VANDERPOORTEN Herman - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
14750
essentie

Na de delimitatie van de taalgebieden, regelt dit besluit het gebruik van de talen in de plaatselijke besturen van elke van deze gebieden en van de randgemeenten, in de gewestelijke diensten en in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrij ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren