18.04.2000 Wet wijz. wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12.01.1973, alsook de Wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ondertekenaar
DUQUESNE Antoine - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
163840
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren