*24.05.1991 KB tot vaststelling van de regels aangaande de procedure tot schorsing of intrekking van de vergunningen of erkenningen (...) Wet 10.04.1991 op de bewakingsondernemingen, de beveiligheidsondernemingen en de interne bewakingsdiensten

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
17207
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren