20.12.2001 KB wijz. KB nr. 54 van 25.02.1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in art. 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Min. van Financiën,
inforumnummer
173900
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren