14.12.2001 BVR houdende de cumulatieregeling van sommige personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding

ondertekenaar
VANDERPOORTEN Marleen - Vlaams Min. van Onderwijs en Vorming,
VOGELS Mieke - Vlaams Min. van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
inforumnummer
175568
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren