13.12.2001 BBHR wijz. KB 15.10.1935 betr. het Algemeen Reglement van de Waterwegen van het Rijk en KB 18.08.1975 houdende het reglement van politie en scheepvaart voor het Kanaal van Brussel naar de Rupel en voor de Haven van Brussel, in het vooruitzicht van de overgang naar de euro

ondertekenaar
CHABERT Jos - Min. belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
175693
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren