08.05.2002 Dec. wijz. van verschillende bepalingen betr. de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel

ondertekenaar
LANDUYT Renaat - Vlaams Min. van Werkgelegenheid en Toerisme,
VAN GREMBERGEN Paul - Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
177542
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren