05.07.2002 Dec. wijz. art. 118 van de organieke wet 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
VAN GREMBERGEN Paul - Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
VOGELS Mieke - Vlaams Min. van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking,
inforumnummer
178732
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren