14.06.2002 BVR betr. de provinciale en gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad, ter uitvoering van de art. 2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 en 2.1.22, van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

ondertekenaar
DUA Vera - Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw,
inforumnummer
178735
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren