05.07.2002 Dec. wijz. dec. 30.11.1988 tot instelling van het politiek verlof voor personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van de Vlaamse Gemeenschap afhangen

ondertekenaar
VAN GREMBERGEN Paul - Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
179261
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren