12.06.2002 Wet wijz. de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18.07.1966

ondertekenaar
DUQUESNE Antoine - Min. van Binnenlandse Zaken,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Min. van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen,
inforumnummer
179932
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren