09.12.2002 KB wijz. KB 08.11.1998 tot uitvoering van art. 2, derde lid, van het KB 27.11.1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen, in toepassing van art. 3, par. 1, 4°, van de wet 26.07.1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en van de art. 2, tweede lid, en 5, derde lid, van het KB 27.01.1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van art. 7, par. 2, van de wet 26.07.1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid,
VANDENBROUCKE Frank - Min. van Sociale Zaken en Pensioenen,
inforumnummer
181983
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren