18.07.1991 Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Min. van Justitie en Middenstand,
et al.
inforumnummer
19722
essentie
Deze wet regelt het toezicht op politie- en inlichtingendiensten.
Er wordt enerzijds een Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, en anderzijds, een Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten ingesteld, in het bijzonder teneinde de ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren