08.07.2005 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding bepaald in art. 258, eerste lid, van de programmawet van 27.12.2004

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
203208
essentie
Dit besluit bepaalt de inwerkingtreding van enkele artikelen van de programmawet van 27.12.2004 die de electronische openbaarmaking van formaliteiten bij de oprichting van vennootschappen en de verplichte vermeldingen die vennootschappen moeten plaatsen o ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren