10.02.2006 Dec. houdende wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 04.08.1932, de wet 19.10.1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming van 11.04.1994 en het decreet 07.05.2004 houdende regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement [Kiesdecreet]

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
207143
essentie
Dit wijzigingsdecreet geeft uitvoering aan de regelgevende bevoegdheid van het Vlaamse Gewest inzake de organieke regelgeving met betrekking tot de lokale besturen en de provincies betreffende de organisatie van de provincieraads-, gemeenteraads-, en dist ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren