26.01.2006 MB betr. de volgorde van de verkiezingen en de opmaak van de schermen bij geautomatiseerde stemming

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
207501
essentie
De volgorde waarin de kiezer zijn stem uitbrengt bij geautomatiseerde verkiezingen is als volgt:
  1. de verkiezing van de gemeenteraad;
  2. in voorkomend geval de verkiezing van de districtsraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
  3. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren