22.03.2006 KB houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet 20.07.2005 wijz. de gecoördineerde wetten van 16.03.1968 betr. de politie over het wegverkeer

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
et al.
inforumnummer
208468
essentie
De art. 1, 2 en 4 tot en met 30 van de wet 20.07.2005 tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16.03.1968 betreffende de politie over het wegverkeer treden in werking op 31.03.2006. Vanaf deze datum zullen de gemeenteraden parkeerretributies of -be ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren