26.04.2006 KB wijz. KB 15.03.1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

ondertekenaar
LANDUYT Renaat - Min. van Mobiliteit,
inforumnummer
209502
essentie
Dit besluit voorziet enerzijds in een wijziging van de periodiciteit waarmee personenvoertuigen (categorie M1) aan de periodieke keuring zijn onderworpen en anderzijds in een verruiming van de verplichte tweedehandskeuring. Voorts wordt het toepassingsgeb ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren