Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

19.04.2006 MB tot uitvoering van art. 32, par. 2, van het BVR 26.05.2000 ter uitvoering van sommige art. van het dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

De afnemers die behoren tot een bedrijf, dat in productiejaar 2004 cumulatief aan de voorwaarden beoogd in huidige besluit voldeed, moeten op het luik A van het mestafzetdocument (zie bijlage) het perceelsnummer vermelden van de percelen waarop de mest ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren