30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 - Oprichting van een Pendelfonds - Betrokken actoren (art. 51-53)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
210646
essentie
Het Pendelfonds wordt opgericht. Met het Pendelfonds kunnen duurzame (piloot)projecten inzake woon-werkverkeer worden gefinancierd. Het fonds moet op die manier bijdragen tot draagvlakvergroting door de actoren op het terrein (sociale partners, bedrijveng ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren