20.07.2006 Wet houdende diverse bepalingen - Werk - Telewerk - Wijziging van de wet 03.07.1978 betr. de arbeidsovereenkomsten (art. 241-244)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
210780
essentie
De art. 119.3 tot 119.12 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomst omtrent de (tewerkstelling van huisarbeiders) zijn niet van toepassing op de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomt betreffende het telewerk, gesloten in de schoot van de ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren