12.06.2006 KB tot regeling van het verwerven door de militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
inforumnummer
210835
essentie
Dit besluit maakt de toepassing mogelijk, bij het federaal administratief openbaar ambt, van de bepalingen die werden genomen bij de wet 16.07.2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever. Zijn toepassingsgebied is nau ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren