13.06.2006 KB betr. de na te leven procedure bij uitzendarbeid in het kader van een erkend tewerkstellingstraject

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
210996
essentie
Uitzendarbeid in het kader van een erkend tewerkstellingstraject is slechts toegelaten mits voorafgaande kennisgeving daarvan aan de vakbondsafvaardiging van het personeel in de onderneming van de gebruiker. Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging i ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren