20.07.2006 Wet houdende diverse bepalingen - Financiën - Wijziging van de wet 29.04.1999 betr. de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten (art. 47-49)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
211461
essentie
Twee afwijkingen van de verplichting van onderwerping aan de vennootschapsbelasting worden voorzien. Deze afwijkingen betreffen de producenten van bijkomstige elektriciteit die produceren uit hernieuwbare energieën of bij co-generatie van stoom-elektrici ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren