13.07.2006 KB wijz. KB 29.03.2002 tot toepassing van art. 37, par. 17 en art. 165, laatste lid van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
211769
essentie
Dit besluit wijzigt de retributie, die apothekers aan het RIZIV betalen, in het kader van de begroting voor de gezondheidszorg 2006. Het voert nieuwe bepalingen in in het KB 29.03.2002. Deze bepalingen betreffen de door apothekers geïnde marges. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren