20.07.2006 Programmawet - Financiën - Hervorming van sommige bepalingen inzake de fiscale procedure - Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 2-9)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
211893
essentie
De bezwaartermijn inzake de inkomstenbelastingen wordt gebracht van 3 tot 6 maanden te rekenen vanaf de verzending van het aanslagbiljet. Ter uitvoering van art. 12 van de wet 24.12.1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en geme ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren