20.07.2006 Ordonnantie wijz. de nieuwe gemeentewet met het oog op het vergoeden van de helper van het raadslid met een handicap

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
212243
essentie
Deze ordonnantie kent de helpers van gemeenteraadsleden met een handicap dezelfde vergoeding toe als de gemeenteraadsleden zelf. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt de voorwaarden van dergelijke bijstand, die gedeeltelijk voor rekening komt van de ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren