30.06.2006 BVR tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
212250
essentie

In het kader van Beter Bestuurlijk beleid besloot de Vlaamse Regering, definitief tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein 'Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed' en tot aanpassing van de regelgeving voor het b ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren