07.07.2006 Dec. betr. het onderwijs XVI - Secundair onderwijs - Decreet betreffende het onderwijs XIII-Mozaïek (art. III.40-41)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
212487
essentie
Mits onderling akkoord kunnen alle Regionale Technologische Centra (RTC) gezamenlijk overgaan tot de oprichting van één RTC Vlaanderen. De werking van een RTC is gericht op de bewerkstelliging van synergieën tussen onderwijsinstellingen en bedrijven, d ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren