07.07.2006 Dec. betr. het onderwijs XVI - Decreten inzake inspectie en begeleiding (art. VI.1-14)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
212493
essentie
Deze wijzigingen zorgen er ondermeer voor dat alle toelatingsvoorwaarden voor een ambt binnen de inspectie of Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) samen worden gebracht. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren