01.09.2006 KB wijz. KB 11.05.2004 betr. de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het KB 15.03.1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

ondertekenaar
LANDUYT Renaat - Min. van Mobiliteit,
inforumnummer
212582
essentie
Dit besluit past enkele besluiten aan aan de invoering van het rijbewijs met de categorie G. Dit is een specifieke nationale categorie voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en hun aanhangwagens alsook de als landbouwmaterieel, landbouwmotor of ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren