28.04.2006 Dec. wijz. dec. 24.07.1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap, met het oog op een onderbouwd Vlaams beleid inzake schuldoverlast

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
212852
essentie
Dit decreet verfijnt de verplichting tot het opstellen van een jaarverslag. Het jaarverslag moet minstens één gestandaardiseerde registratie bevatten over de schuldbemiddeling die in het afgesloten boekjaar werd geboden door de betreffende instelling vo ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren