24.09.2006 KB wijz. wet betr. de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
212979
essentie
De inwerkingtreding van de wet 20.07.2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten wordt gewijzigd. Dit besluit wijzigt art. 23 van de wet 20.07.2006 zodat enkel het tweede en derde li ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren