15.09.2006 Wet wijz. wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
213127
essentie
Deze wet hervormt de asielprocedure en voegt de subsidiaire beschermingsstatus voor asielzoekers in. Daarnaast worden ook de voorwaarden van de procedure gezinshereniging van gezinsleden van niet-EU vreemdelingen hervormd. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren