27.09.2006 KB wijz. art. 19 van KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
213182
essentie
De bedragen die gelden als terugbetaling van de kosten die de werknemer heeft verricht om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te begeven worden niet als loon voor de betaling van sociale bijdragen aangemerkt. Onder sommige voorwaarden wordt de m ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren