06.10.2006 KB wijz. KB 19.03.2004 tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
214359
essentie
Dit besluit bepaalt welke stoffen toegelaten zijn voor een behandeling van druggebruikers met de vervangingsmiddelen methadon en buprenorfine. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren