27.12.2006 Programmawet I - Financiën - Maatregelen inzake fraudebestrijding en betere inning van de belastingen - WIB 1992 (art. 8-10)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214762
essentie
Het nieuwe art. 421bis, WIB 92 verleent aan de gewestelijke directeur van de directe belastingen de bevoegdheid om een beslissing te nemen tot sluiting van de vestiging waar de belastingplichtige zijn economische activiteit uitoefent en dat voor een perio ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren