27.12.2006 Programmawet I - Sociale zaken - Welvaartaanpassing (art. 173-175)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214818
essentie
Deze wijziging beoogt dat de tweejaarlijkse beslissing genomen door de regering op voorstel van de sociale partners, met het oog op de aanpassing aan de welvaart van de uitkeringen inzake sociale zekerheid voor de zelfstandigen enerzijds en voor de werkne ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren