27.12.2006 Wet houdende diverse bepalingen I - Sociale zaken - Kinderbijslag - Bevoegd kinderbijslagfonds voor de uitbetaling van de kinderbijslagen ten gunste van sommige gesubsidieerde contractuëlen - Federale politie - Uitbetaling van kinderbijslag ten gunste van de personeelsleden van sommige organismen van openbaar nut - Betalingswijze van de kinderbijslag (art. 99-104)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
215040
essentie

Deze bepalingen breiden enerzijds de bevoegdheid van de RSZPPO als kinderbijslagfonds uit en betreffen, anderzijds, de uitbetalingswijze van de kinderbijslag.

...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren