22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Wijziging van het decreet 19.12.2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 (art. 101)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
215498
essentie
Art. 4 van het decreet 19.12.2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 biedt geen rechtsgrond voor de algemene 'erkenning' van toeristische verenigingen. De term 'erkenning' wordt bijgevolg geschrapt uit het betreffende artikel. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren