27.04.2007 KB wijz. KB 24.03.1997 betr. de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
et al.
inforumnummer
218950
essentie

Het doel van dit besluit is tweevoudig: enerzijds de opstelling van een duidelijke en volledige lijst van de overtredingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, anderzijds elke overtreding te laten overeenstemmen met een ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren