20.12.2007 KB tot opheffing van het KB nr. 26 van 02.12.1970 met betrekking tot het onderwerpen van de openbare instellingen aan de belasting over de toegevoegde waarde

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
225266
essentie
Art. 39 van de Programmawet van 27.12.2006 heeft art. 6 van het BTW-Wetboek (wat betreft onder meer de belastingplichtig van de gemeenten voor sommige werkzaamheden of handelingen) in belangrijke mate gewijzigd. Gelet op deze wijzigingen, moet het KB nr. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren