14.12.2007 BVR wijz. BVR 13.12.2002 betr. de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
225358
essentie
Dit besluit wijzigt het besluit over de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming over hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap. Het besluit voegt personen met een visuele ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren