01.02.2008 MB wijz. bijlage bij het MB 27.11.2006 houdende de goedkeuring van de handleiding tot uitvoering van de Vlaamse zorgverzekering rekening houdende met de Europese regelgeving en de internationale verdragen

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
226279
essentie
Dit besluit past de uiterste datum van 31.12.2007, waarop de Belgische sociaal verzekerden met woonplaats in een andere lidstaat dan België zich zonder sancties konden aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering, aan omdat de Vlaamse overheid materieel nie ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren