20.12.2007 KB houdende de inaanmerkingneming, voor de berekening van het pensioen, van de competentietoelage en de premie voor competentieontwikkeling toegekend aan bepaalde personeelsleden van de Staat

ondertekenaar
TOBBACK Bruno - Min. van Leefmilieu en Pensioenen,
inforumnummer
226690
essentie
Voor het bepalen van de referentiewedde voor de vereffening van de burgerlijke en kerkelijke pensioenen wordt voortaan rekening gehouden met de competentietoelage en met de premie voor competentieontwikkeling toegekend met toepassing van de art. 33ter tot ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren