12.02.2008 KB houdende bepaling van de regels volgens welke de beheerder van de ziekenhuizen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, mededeling doet van de identiteit van de personen verantwoordelijk voor het mededelen van gegevens die met de inrichting verband houden

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
226747
essentie
De beheerder van elk ziekenhuis deelt vóór 07.04.2008 aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, de identiteit en de contactgegevens mee van de directeur, de hoofdgeneesheer en het hoofd van het verpleegkundig departement van h ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren