21.02.2008 Ordonnantie houdende instemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt te Parijs op 19.10.2005, en de Bijlagen I en II

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
et al.
inforumnummer
226772
essentie
Deze ordonnantie houdt instemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt te Parijs op 19.10.2005, en de bijlagen I en II, zoals die gewijzigd zijn. Deze Conventie bevordert hoofdzakelijk de preventie en de bestrijdi ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren